Välkommen att lämna intresseanmälan för psykologisk behandling hos studenter på psykolog- och psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitets psykologiska klinik!

Anmälanssystemet är en tjänst som tillhandahålls av Karolinska Institutet,KI. Därför kommer du att behöva verifiera din identitet med Bank-ID mot KI i systemet. Personuppgifter lagras i en separat databas för Stockholms universitets psykologiska klinik och omfattas av sekretess. Enbart behörig personal har åtkomst till uppgifterna och dessa får inte lämnas ut.

Mottagningen lyder under hälso- sjukvårdens lagstiftning men har inte formellt ett sjukvårdsuppdrag, det innebär att vi inte tar emot remisser från eller har någon samverkan kring patienter med andra vårdgivare. Vi kan endbart ta emot sökanden vars problematik kan behandlas hos psykolog under utbildning med de resurser som mottagningen förfogar över.

En intresseanmälan måste alltid göras personligen, du får alltså inte anmäla någon annan än dig själv.

OBS! Vid svårare psykiska besvär eller om det är bråttom – kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177.

Påbörja anmälan